ความยาวของสายพานลำเลียงที่มักสื่อสารกันผิดพลาด

22 พฤษภาคม 2019, โดย admin

เป็นเรื่องที่สื่อสารกันผิดพลาดอยู่บ่อยครั้ง กับความยาวของสายพานลำเลียง วันนี้ admin จะมาชี้แจ้งให้ทราบดังนี้

สาเหตุที่ทำให้สื่อสารกันผิดพลาด

สาเหตุที่ทำให้สื่อสารกันผิดพลาด เพราะในระบบสายพานลำเลียง เรามีความยาวที่จะต้องสื่อสารกันอยู่ถึง 2 จุด ดังนี้

  1. ความยาวสายพาน (ความยาวของเส้นรอบวงสายพาน)
  2. ความยาวเครื่อง

ความยาวของสายพาน เราจะวัดได้จากเส้นรอบวงของสายพาน ซึ่งตัวอย่างสายพานดังรูปด้านล่าง

สายพานลำเลียง PVC หนา 2 mm. ต่อกลม

ส่วนความยาวเครื่อง เราจะวัดได้จากส่วนหัวของเครื่อง ไปยังส่วนท้ายของเครื่อง

ระบบสายพานลำเลียง

ความยาวสายพาน โดยปกติจะมีความยาวประมาณ 2 เท่าของความยาวเครื่องเสมอ (เพราะต้องห่อโครงสร้างทั้งด้านบน และด้านล่าง) เช่น หากความยาวเครื่องยาว 2 เมตร ความยาวของสายพานก็จะยาวประมาณ 4 m. กับอีกนิดหน่อย มากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดของลูกกลิ้งส่วนหัว ลูกกลิ้งส่วนท้าย และขึ้นอยู่กับการออกแบบ (เครื่องยาวเท่ากัน ความยาวเส้นรอบวงอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ผลิต)

การแจ้งข้อมูลเพื่อสั่งซื้อระบบสายพานลำเลียง (ทั้งเครื่อง)

กรณีที่ต้องการสั่งระบบสายพานลำเลียง (ทั้งเครื่อง) ให้แจ้งว่าต้องการใช้งานเครื่องยาวเท่าไหร่

การแจ้งข้อมูลเพื่อสั่งซื้อสายพานลำเลียง (อะไหล่)

กรณีต้องการสั่งสายพานลำเลียงที่เป็นอะไหล่ ไปเปลี่ยนของเดิมที่เสื่อมสภาพ หรือชำรุด ให้แจ้งว่าต้องการความยาวของเส้นรอบวงเท่าไหร่ หากไม่ทราบสามารถดำเนินการได้ดังนี้

  • ดูความยาวเส้นรอบวงสายพานได้จากประวัติการสั่งซื้อ (ถ้ามีระบุไว้)
  • สอบถามความยาวเส้นรอบวงสายพานจากผู้ผลิตเดิม
  • วัดด้วยตนเอง โดยการมาร์คตำแหน่ง และวัดไปเรื่อยๆ จนครบวง
แชร์สิ่งนี้: