เกี่ยวกับเรา

ชื่อภาษาไทย

 • บริษัท คอนเวย์ ดีเทค จำกัด

ชื่อภาษาอังกฤษ

 • CONVEY D-TECH CO., LTD.

Logo บริษัท

logo

ความหมายของ Logo

 • เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าจากเราไปแล้ว จะต้องกลับมาซื้ออีก

สีประจำบริษัท

 • สีส้ม

ปีที่ก่อตั้ง

 • พ.ศ. 2541 (?? ปี)

สินค้าหลัก

กลุ่มลูกค้า

 • กลุ่มลูกค้าองค์กร เช่น
  • โรงงานอุตสาหกรรม เพื่อลำเลียงแก้ว, เซรามิก, พลาสติก, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, อาหารและเครื่องดื่ม, เครื่องสำอางและเวชภัณฑ์, ยางพารา และ ขยะ
  • โรงแรม เพื่อลำเลียงกระเป๋า
  • โรงพยาบาล เพื่อลำเลียงอุปกรณ์การแพทย์ เป็นต้นฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพื่อลำเลียงอาหารสัตว์
 • กลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น ลูกค้าชาวญี่ปุ่น, ลาว, เวียดนาม, มาเลเซีย, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์
 • กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ ที่ใช้ระบบสายพานลำเลียงเพื่อการเรียน การสอน และการทดลอง
IMG_2366

.

แชร์สิ่งนี้: